Zorg

Begeleiding

Elk kind komt met eigen mogelijkheden en beperkingen naar school. Alle kinderen zijn verschillend en hebben een unieke waarde. Verschillen tussen kleuters in o.a. tempo, zelfstandigheid, interesse, ontwikkelingsfase bepalen welke begeleiding het best past. We onderzoeken tot in de details waar er zich problemen voordoen of kansen zijn en stemmen de aanpak af vanuit een brede zorg voor het unieke kind. We ervaren dat aanpassingen in de klas voor één kind ook steun kunnen geven aan andere kleuters.
We gaan vooral op zoek naar de zaken die wel werken en versterken die.

Ondersteuning en planmatige aanpak

De klasleerkracht is de spilfiguur maar staat er niet alleen voor. Er is ondersteuning van de zorgjuf en zorgcoördinator én van Zoë, onze schoolhond. Zoë brengt evenwicht bij de kleuters.
We maken een concreet zorgplan op voor specifieke noden. In overleg met elkaar zoeken we naar de beste klasinrichting en aanpak. Zo blijft zorg gedragen door het hele team. Indien nodig werken we samen met externen zoals CLB en ondersteuners.

Brugfiguur

We werken ook samen met de brugfiguur van Ieper.
Meer info vind je hier.