Schoolvisie

Schoolvisie als leidraad

De schoolvisie is de leidraad waarmee we onze kleuterschool vormgeven. Dit doen we samen met de peuters en kleuters, ouders en andere participanten.
Alles wat we in ’t Augustijntje doen, groeit vanuit die visie. Onze 5 kerngedachten herken je voortdurend
in onze activiteiten, in onze school zowel binnen als buiten, in onze begeleidingsstijl.
Deze kerngedachten vormen het DNA van ’t Augustijntje.

Wel in je vel!

In het ‘t Augustijntje zorgen we ervoor dat jouw kind heel graag naar school komt. Een kleuter die zich goed in zijn vel voelt, kan veel beter ontdekken, experimenteren, denken, voelen, leren, uitproberen en beleven. Ook betrekken wij jullie als ouders bij het reilen en zeilen van onze school. Betrokkenheid verhoogt het goed gevoel bij alle partijen.
Zoë is onze schoolhond. Ze is een Spaanse waterhond. Kleuters leren omgaan met Zoë, bedenken opdrachten en spelletjes, vertellen een verhaal, gaan samen wandelen.
Zoë geeft iedereen op school een fantastisch, gelukkig gevoel.

 

wel in je vel

Proberen is leren

Door te proberen, leert men. Wij dagen onze peuters en kleuters dagelijks uit met verschillende materialen, activiteiten, leerwandelingen en culturele uitstappen. Wij helpen hen om hun eigen talenten en interesses te ontdekken. We stellen onderzoeksvragen waar zij mee aan de slag gaan. Door dit dagelijks te doen, krijgen de kleuters een attitude van onderzoekend leren en zijn ze steeds nieuwsgierig om nieuwe dingen te leren, ook al vinden ze niet meteen een oplossing. Ze vertonen veerkracht om de problemen die op hun pad komen, aan te pakken en op te lossen.

proberen

Zelfstandig en sociaal

Wij leren onze kleuters om zowel in groep, als individueel te functioneren. Door structuur te brengen in hun dag, leren wij hen omgaan met tijd. Geen enkel kind is hetzelfde. Gerichte aandacht voor onze kleuters betekent zorg breed werken. Zo geven we elk kind wat het toekomt, op alle gebieden van hun ontwikkeling.
Zelfstandig werken vraagt inzicht en ondernemingszin. Wij creëren kansen om aan de slag te gaan in een rijke speelleeromgeving. Bovendien visualiseren en verwoorden we de verschillende stappen in een proces bij kleuters. dit vergroot hun zelfvertrouwen en verdere ontwikkeling. 
Betrokkenheid van de kleuters wordt verhoogd door ze met elkaar te verbinden. Wij kiezen bewust voor combinatiegroepen. Er ontstaan verrassende interacties in zorgen voor, leren van en rekening houden met elkaar. De leerkrachten maken dankbaar gebruik van het leeftijdsverschil dat de diversiteit in de klas vergroot.  

zelfstandig

Groeien en bloeien

Kleuters groeien. Wij helpen hen "groot" groeien en openbloeien.
Jouw kleuter ravot in ons groene gras, plukt madeliefjes en speelt met de kippen. Hier is het gras echt groen. Hoe leuk is dat?
Op maat van elk kind brengen wij onze kleuters stap voor stap naar een hoger niveau in hun denkontwikkeling. Onze kleuters verdienen daarbij de beste zorg. Dit doen we door een nauwe samenwerking van klasjuffen, zorgjuf en zorgcoördinator. Tijdens overlegmomenten (binnen het team, met jullie als ouders en/of het CLB) bespreken we hoe we jouw kleuter het beste kunnen helpen om de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. Kleuters die speciale begeleiding nodig hebben, worden persoonlijk begeleid.
Maar het zijn niet enkel onze kleuters die groter worden. Ook de natuur rondom ons kan groeien en bloeien als we daar zorg voor dragen. In een beurtrol verzorgt jouw kleuter onze kippen en leert zo respect te hebben voor de natuur. We leren omgaan met Zoë, we kweken groenten in de moestuin en ervaren ook hier dat proberen gelijk is aan leren.

groeien en bloeien

Rust en bewegen

Tegen het einde van de 1ste kleuterklas kan elke kleuter fietsen zonder steunwieltjes. Dit komt omdat wij de ruimte geven die jouw kind nodig heeft om zich het fietsen eigen te maken. Elke dag proberen!
We geven de kleuters bovendien doorheen de dag heel veel kansen tot bewegen: lichamelijke opvoeding, dansen, expressief bewegen, bewegingstussendoortjes...
Naast bewegen is er ook aandacht voor rust. In de snoezelruimte herontdekt je kleuter zijn zintuigen. Hierdoor ervaart jouw kind rust en kan hij tot relaxatie komen. Het (her)ontdekken van de zintuigen geeft een zalig gevoel. In rust komen tot het nu en jezelf. Dat willen we tijdens de snoezelsessies en yogales meegeven met onze kinderen. Bovendien kunnen onze allerkleinsten 2 x per week in de namiddag slapen tijdens het slaapuurtje.

rust en bewegen